Відділ контролю якості компанії "Вторма"

Відділ контролю якості (ВКЯ) - це, в першу чергу, персонал з кваліфікацією, що відповідає за якість продукту, яку виробляє «ВТОРМА».

Оснащення і засоби вимірювання проходять систематичну перевірку, згідно затвердженому графіку. Для проведення контролю якості продукції ВКЯ має розроблену нормативну документацію (ТУ).

Технічні умови, створені компанією "ВТОРМА" дозволяють компанії контролювати, а покупцям бачити: вага, дату, відділення та прізвище працівника, який відповідає за цю продукцію.

Контроль якості компанії "Вторма" включає:

  1. Контроль вхідних матеріалів (вхідний контроль) – початкові матеріали контролюються на відповідність вимогам ТУ.
  2. Контроль процесу виробництва - перевірка виконання вимог технологічного регламенту, контроль якості напівпродуктів, санітарного стану приміщень та персоналу, контроль мікроклімату виробничих приміщень та чистоти оснащення.
  3. Контроль готового продукту (приймально-здавальний контроль) - готова продукція отримує дозвіл на збут лише після підтвердження працівника "Вторма" про те, що кожна партія продукції зроблена і проконтрольована відповідно до вимог технічних умов компанії.