Відділ контролю якості

Відділ контролю якості (ВКЯ) - це, в першу чергу, висококваліфікований персонал компанії "БРОВАРИ-ВТОРМА", що відповідає за високу якість товару, що виробляє компанія.

Устаткування і засоби виміру проходять регулярну перевірку, згідно із затвердженим графіком. Для проведення контролю якості продукції ВКЯ має в розпорядженні розроблену  нормативну документацію (ТУ).

Технічні умови, розроблені компанією "БРОВАРИ-ВТОРМА" дають можливість нам контролювати, а Вам бачити: вагу,  дату, філію і прізвище працівника, відповідального за цю продукцію.

Система контролю якості включає:

  1. Контроль початкових матеріалів (вхідний контроль) - початкові матеріали контролюються на відповідність вимогам ТУ  .

  2. Контроль процесу виробництва - перевірка виконання вимог технологічного регламенту, контроль якості напівпродуктів, санітарного стану  приміщень і персоналу, контроль мікроклімату виробничих приміщень і чистоти устаткування.

  3. Контроль готового продукту (приймально-здавальний контроль) - готова продукція отримує дозвіл на реалізацію тільки після підтвердження відповідальної особи про те, що кожна партія   продукції була виготовлена і проконтрольована відповідно до вимог технічних умов.