Документи

 

   

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців


 

Ліцензія Міністерства охорони природного довкілля України на право
збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини

 

 

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість

 

 

Дозвіл територіального управління державної служби гірського нагляду і

промислової безпект України в Київській області та м.Києві